26 september 2022

Trainingsdag samenwerken bij LFB STERKplaats Goes

Maandag 12 september gaven STERKstudent Agnes Dircken en ervaringsdeskundige Lindsey Leijs, een training bij LFB STERKplaats Goes over samenwerken. In dit verslag leest u hoe deze dag is verlopen.

De ochtend verliep iets anders dan normaal want er moest een nieuwe teamfoto gemaakt worden.
Iedereen was gekleed in de mooie kleuren van de LFB namelijk: geel, wit of blauw.
Na het maken van de foto begon de training.

Het eerste onderdeel was het maken van een mindmap.
Het was de bedoeling dat je zou opnoemen waar je aan dacht bij samenwerken.
Er werden leuke dingen benoemd zoals: vertrouwen, talenten benutten, oog voor de ander, en taakverdeling.
Iedereen deed leuk mee.

Het volgend onderdeel was het bespreken wat samenwerken voor jou betekent.
Deze vraag werd aan een aantal mensen gesteld, en daar kon je antwoord opgeven.
Wat heel mooi was, was dat iemand aangaf dat het soms lastig is om hulp te vragen als zij koffie zet.
Ze vindt het dan lastig om te vragen of er iemand anders dan koffie en thee kopjes wil halen.
Toch heeft ze dit gedaan, en dat vond de groep heel goed!

Het volgend onderdeel was een samenwerkingsopdracht.
De groep werd in drieën verdeelt, en per groep kreeg je een papier met getallen erop en dat zou een figuur moeten worden, als je alle getallen met elkaar verbond.
De opdracht werd kort en bondig uitgelegd. En hulp vragen ging niet want je werd niet geholpen (wat juist de bedoeling van het opdracht was).
Je moest het samen met je groepje oplossen.
Uiteindelijk had een groepje door hoe de vork in zijn steel zat, en toen was de tijd om.
Na het bespreken van de opdracht kregen we pas te horen dat er geen figuur uit zou komen.

Na de pauze kregen we een superleuke opdracht!
De groep werd weer in drieën verdeeld, en moest je figuren uitbeelden.
Dit moest je doen door elkaar een hand te geven (die mocht je niet loslaten).
De trainers benoemde een figuur bijvoorbeeld ’twee’ en dat moest je uitbeelden terwijl je ook elkaars hand vast had.
Dit lijkt haast onmogelijk, maar dat was het niet.
Tijdens deze opdracht werd er superveel gelachen en lol gemaakt. Het was heel leuk!

De laatste opdracht was wat jouw rol binnen het team is op een boot.
Je kreeg allerlei kaartjes waar functies op stonden, zoals: matroos, gastvrouw, kapitein, entertainer etc.
Op deze kaartjes schreef je jouw naam op, en gaf je deze aan de persoon bij jij die functie vond passen.
Leuk om van elkaar te horen welke talenten iedereen heeft.

Het was een zeer geslaagde trainingsdag.
De groep deed leuk mee, en er werd veel gelachen.
Agnes Dircken en Lindsey Leijs hebben dit heel goed gedaan! Goede samenwerking!