17 oktober 2022

Speciaal vervoer is nog niet overal goed geregeld

Kwetsbare kinderen die onderwijs mislopen doordat ze te laat of helemaal niet worden opgehaald, ouders die niet weten waar hun kind is en een onbereikbare klantenservice. Zomaar wat klachten over de Rotterdamse leerlingenvervoerder Trevvel. Het gaat flink mis: kwetsbare kinderen die juist rust en stabiliteit nodig hebben, zijn de wanhoop nabij.

Het vervoer voor kinderen in het speciaal onderwijs, ouderen en mensen met een beperking faciliteren, die taak krijg Trevvel van de gemeente Rotterdam. Zeven jaar lang mogen zij vervoer op maat regelen, voor een bedrag van maar liefst 31,8 miljoen euro per jaar. Trevvel zou beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënten, zei de toenmalige wethouder, een bekend gezicht: namelijk Hugo de Jonge. Vanaf dag één wordt al duidelijk dat ze dat niet waarmaken. Trevvel zelf erkent dat ze te laat komen of dat mensen niet worden opgehaalden en geeft aan dat het enkel opstartproblemen zijn.

Klachten blijven binnenstromen

Desondanks houden de klachten ook in 2019 aan. Ouderen en kinderen zijn de wanhoop nabij, omdat ze structureel te laat worden opgehaald of zelfs helemaal worden vergeten. Trevvel zelf beweert dat de klanten tevreden zijn. Om dit te rijmen belt D66 met 40 scholen en oudereninstellingen, waaruit naar voren komt dat Trevvel vaak helemaal niet, te vroeg of te laat komt. Als reactie op de vele klachten biedt wethouders Sven de Langen zijn excuses aan, maar ingrijpen doet hij tot ergernis van verschillende raadsleden niet. ‘We moeten stoppen met Trevvel. Nu!’, stelde Michel van Elck, raadslid Leefbaar Rotterdam.

Groot incident

Wethouder De Langen bleef zijn hand boven het hoofd van Trevvel houden totdat in het najaar van 2019 een vrouw van 90 jaar valt nadat een chauffeur van Trevvel haar niet wilde helpen. De deal met Trevvel beëindigen is volgens Van Langen niet mogelijk volgens het contract, daarvoor moet eerst intensief onderzoek gedaan worden naar Trevvel met harde bewijzen. Maar Trevvel ontspringt de dans dankzij Corona. Er is veel minder vervoer nodig en dus daalt het aantal klachten. Echter blijven er problemen met de klantenservice, het gebruik van de app en komt nog steeds niet iedere taxi op tijd of opdagen.

Personeelstekort niet de oorzaak

Trevvel slaagt er keer op keer niet in om succesvol te presteren. De klachten in 2022 nemen flink toe. De nieuwe wethouder Maarten Struijvenberg waarschuwt Trevvel om maatregelen te nemen voor het nieuwe schooljaar. Aan de kant van Trevvel blijft het stil en complete chaos volgt. Honderden kinderen worden niet of te laat naar school gebracht, ouders weten niet waar hun kind is en de klantenservice geeft niet thuis. Trevvel geeft het personeelstekort ‘de schuld’, maar wethouder Struijvenberg constateert anders. ‘Klachten over de bejegening hebben niet te maken met het chauffeurstekort. Het niet opnemen van de telefoon en de afhandeling van klachten ook niet’, zei hij. ‘Het chauffeurstekort is slechts een deel van het probleem.’

Stoppen met niet-urgente ritten

Dus ziet de wethouder als enige oplossing het stoppen van de niet-urgente ritten voor ouderen en de prioriteit te geven aan de kinderen. Maar ook dat kan Trevvel niet waarmaken. Honderden klachten van ouders komen binnen bij de gemeente en de Kinderombudsman. ‘Het zijn niet alleen de kinderen die last hebben van de problemen bij Trevvel’, geeft Ombudsvrouw Stans Goudsmit aan. ‘De kring die hierdoor geraakt wordt, wordt steeds groter.’ Trevvel legt hun problemen op het bord van ouders, broertjes, zusjes en leraren.

Geld blijft binnenstromen

Ondertussen blijft Trevvel de jaarlijkse 31,8 miljoen van de gemeente binnenharken. Wanneer ouders om een vergoeding vragen voor de ritten die zij zelf hebben moeten rijden, omdat Trevvel niet is komen opdagen, is het antwoord simpel: nee. De klantenservice helpt niet of legt de hoorn op de haak als ouders in wanhoop bellen waar hun kind is en waar een chauffeur blijft.

Trevvel krijgt nog even de tijd

De ombudsvrouw wil de gemeente nog tijd geven orde op zaken te stellen tot de herfstvakantie. Als het dan niet beter gaat, moet de gemeente zelf bijspringen door andere vervoerders in te zetten en/of ouders te vergoeden. Welke acties Trevvel en de wethouder daadwerkelijke gaan ondernemen is niet duidelijk. Beide partijen wilden niet aanschuiven in de uitzending van Radar.

uitzending van Radar gemist?
Klik dan hier.