19 januari 2021

Vaccinatiestrategie: houd vast aan prioriteit voor álle kwetsbare groepen

Het ministerie van VWS kondigt aan dat vanaf maandag 18 januari de eerste 15.000 mensen in instellingen het vaccin krijgen.
Houd vast aan de strategie van het eerst vaccineren van mensen met een Ouderen in verpleeghuizen, beperking en chronisch zieken.

Neem daarbij alle groepen mee die zo snel mogelijk beschermd moeten worden.
Ook mensen die buiten de instellingen wonen.
Deze oproep doen Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland aan de Tweede Kamer en het kabinet.

Bron: Iederin