7 juli 2020

Van VN-training naar VN-ambassadeur

LFB Wolvega geeft regelmatig trainingen op scholen. Zo geven we training aan studenten bij Hanzehogeschool Groningen en NHLStenden in Leeuwarden.
De trainingen gaan vaak over het VN-verdrag. Om studenten bewust te maken wat het VN-verdrag inhoudt en wat het betekent voor mensen met een beperking.

We bespreken dan een paar onderwerpen zoals:

  • Toegankelijkheid
  • Eenvoudige taal
  • Vervoer
  • Werk
  • Gelijke kansen gelijke rechten en plichten.

Aan de studenten vragen we bijvoorbeeld of ze wel eens moeilijke brieven krijgen.
En zo ja, wat doe je als je de brief echt niet begrijpt.
Wat we ook bespreken is: zijn er mensen met een beperking in jouw omgeving?
Hoe ga jij reageren als iemand met een beperking niet goed word behandeld?
Zeg je er wat van, of  vind je dat toch lastig?

Bij zo’n trainging merken we, dat sommige scholen en zeker het vervoer nog lang niet altijd toegankelijk is.
En dat de gemeente nog altijd veel te doen heeft.
Je merkt vaak ook dat de ene gemeente meer doet aan het VN-verdrag dan de andere gemeente.
Wat ons wel opvalt is dat er altijd een paar studenten echt geïnteresseerd zijn in onze trainingen.
Ze stellen dan meer vragen. En we kunnen dan zien dat die studenten deze vorm van training krijgen erg waarderen.

Studenten kunnen dan ook VN-ambassadeur worden. Als ze dat willen.
Bij zo’n vergadering via Microsoft Teams van VN-ambassadeurs zat iemand als ambassadrice die wij vanuit de LFB training hebben gegeven.
Die student is tijdens onze training te weten gekomen (bewust geworden) dat zij als student met een beperking ook een belangrijke mening heeft.
En dat zij ook voor de anderen op kan komen in de samenleving.

Als LFB-ers kunnen wij echt trots zijn dat mensen bewust zijn geworden.
En dat de studenten ook inzien dat er nog veel moet gebeuren.
We moeten dat met z’n allen doen.
Niet alleen de gemeente of bedrijven maar dat ook de bewoners van de gemeente.
Alleen samen kunnen we van elkaar leren. Hoe het VN-verdrag in de gemeente het best uitgevoerd kan worden.