4 maart 2019

Verbeterplan voor cliëntondersteuning langdurige zorg

Zorgkantoren en landelijke organisaties voor cliëntondersteuning hebben hiervoor een gezamenlijk plan opgesteld.
Zij vinden dat er betere onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen die langdurige zorg nodig hebben moet komen.

Ieder(in) vindt dit een goede zaak.
Mensen moeten goed geïnformeerd worden en de beste keuzes kunnen maken bij het regelen van hun zorg.
Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan daarbij helpen.
De komende tijd volgt Ieder(in) hoe het plan wordt uitgevoerd.

Politiek blijft Ieder(in) aandacht vragen voor onafhankelijke cliëntondersteuning over de verschillende zorgwetten heen.
In de praktijk hebben veel mensen met verschillende regelingen en wetten te maken.
De cliëntondersteuner moet ook daarvoor kunnen worden ingezet.
En dus niet voor elke afzonderlijke wet of onderwerp (b.v. onderwijs, werk, wonen) een aparte ondersteuner.
Klik hier voor meer informatie.

Bron: Iederin