Blogs van onze ervaringsdeskundigen

Stagiaires

Reynuck Hendriksma

Dit jaar heb ik mijn opleiding Social Work op de NHL Stenden in Leeuwarden afgerond en mijn diploma gehaald. Ik heb dit jaar mijn afstudeerstage mogen doen bij de LFB in Wolvega en ook een korte tijd bij STERKplaats Leeuwarden.
lees verder

Stagiaires

Cynthia Oldenhuizing: Anders kijken en denken

Mijn naam is Cynthia Oldenhuizing. Afgelopen jaar heb ik stage gelopen bij LFB Wolvega. In het jaar hiervoor heb ik ook stage gelopen bij LFB, maar dan bij de locatie in Leeuwarden.
lees verder