19 mei 2021

Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente 2021

Ruim vier miljoen Nederlanders hebben een beperking of chronische ziekte. Uit recente onderzoeken van SCP en Nivel blijkt dat zij vaak niet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Sinds het ratificeren van het VN-Verdrag Handicap is het verschil in participatie tussen mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en de rest van de bevolking op sommige vlakken zelfs groter geworden.

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) start vandaag met de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland.
Om gemeenten te stimuleren de toegankelijkheid te verbeteren.
Want iedereen in Nederland moet mee kunnen doen.
Daarom doen ook alle gemeenten in Nederland automatisch mee aan de verkiezing.
En kan iedereen in Nederland meebepalen welke gemeente de winnaar wordt op meesttoegankelijkegemeente.nl.

Na twee publieksrondes kiest een vakjury de uiteindelijke winnaar.
Een Superteam van talentvolle makers en tevens ervaringsdeskundigen, doet verslag van de verkiezing.
Zij geven vandaag het startschot en overhandigen symbolisch een gouden envelop aan een aantal wethouders van verschillende gemeenten in het land om ze welkom te heten bij de verkiezing.

Het belang van toegankelijkheid

Het is vijf jaar geleden dat het VN-Verdrag Handicap door Nederland is geratificeerd.
Dat verplicht overheden zich ervoor in te spannen dat mensen met een beperking of chronische ziekte gelijkwaardig kunnen meedoen.
Toch zijn nog niet alle gemeenten goed genoeg ingericht voor mensen die bijvoorbeeld doof of blind zijn, in een rolstoel zitten, hersenletsel of een andere beperking hebben.
Uit de jaarlijks uitgevoerde flitspeiling van Movisie onder gemeenten over lokaal inclusiebeleid blijkt dat steeds meer gemeenten hier actief aan werken.

Leonard Geluk, algemeen directeur VNG: “Gemeenten hebben een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat toegankelijkheid voor iedereen gewoon wordt, zodat ook mensen met een beperking zonder obstakels kunnen werken, winkelen, sporten en naar school gaan. Tijdens de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland kunnen gemeenten laten zien hoe zij zich hiervoor inzetten en inspiratie opdoen bij collega-gemeenten om de omgeving nog beter in te richten. En het mooie is: alle Nederlanders mogen meebepalen wie de prijs verdient.”

Superteam doet verslag van verkiezing

De verkiezing wordt vastgelegd door het Superteam.
Het Superteam bestaat uit de talentvolle makers Eva Eikhout (presentatrice BNNVARA van o.a. Weet Wat Je Date), Mari Sanders (regisseur en documentairemaker, van o.a. Mari staat op), Zjos Dekker (de zelfverklaarde leukste autist van Twitter), Wirin Jewlal (schrijver en genomineerd voor De Gouden Venus van Milo) en Deborah Cameron (programmamaker, host en PowerQueen).
Ze brengen in beeld hoe het gesteld is met de toegankelijkheid in Nederland.
Hun verhalen kun je op meesttoegankelijkegemeente.nl en sociale media volgen.

Als ervaringsdeskundigen begrijpen ze het belang van toegankelijkheid als geen ander.
“Ik droom niet van een perfect toegankelijke wereld. Het is voor mij belangrijk dat mensen nadenken over hoe het is voor mensen met een beperking. Ik word al heel blij als ik bij de voordeur van een restaurant een rijplaat zie liggen, waardoor iemand in een rolstoel gewoon naar binnen kan. Dan voel ik me welkom. Als het dan binnen nog niet perfect toegankelijk is, kan ik dat makkelijker accepteren.”, aldus Eva Eikhout, presentatrice bij BNNVARA.

Zo werkt het

Van alle gemeenten in Nederland wint één gemeente de hoofdprijs: deze mag zich de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland noemen.
Ook reikt de jury een aanmoedigingsprijs uit aan een gemeente die goed op weg is.
In de eerste ronde kunnen alle Nederlanders in een vragenlijst gemeenten inhoudelijk beoordelen.
De uitslag daarvan bepaalt welke twaalf gemeenten doorgaan naar de halve finale.
Mensen kunnen dan op de halve finalist stemmen die volgens hen het meest toegankelijk is.
Vervolgens gaan de vijf hoogst beoordeelde gemeenten door naar de finale.
Uiteindelijk kiest een vakjury de winnaar.
Deze gemeente krijgt, behalve de roem, ook een award ontworpen door kunstenaars met en zonder een beperking en een mooi vormgegeven toeristische route, die voor iedereen toegankelijk is, langs alle mooie plekken in die gemeente.

Stemmen kan via deze link: Breng je stem uit!

Meest Toegankelijke Gemeente 2021