12 februari 2019

Verkiezingen Provinciale Staten: Stem jij ook?

Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en indirect voor de Eerste Kamer.
Iedere Nederlander boven de 18 jaar mag stemmen.
Vanaf dit jaar moeten stemlokalen volledig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Een nieuwe schouwlijst helpt bij het toegankelijk maken van de stembureaus.
Kiezers met een verstandelijke beperking krijgen volgens de huidige kieswet geen hulp in het stemhokje.
Buiten het stemhokje kan wel hulp en uitleg worden verschaft aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking.
In veel gemeenten of zorgorganisatie ’s wordt hier in aanloop naar de verkiezingen extra aandacht aan besteed.
Ook kunnen mensen voor informatie terecht op de website www.stemjijook.nu en is er een verkiezingskrant in gewone taal.

Bron: Ieder(in)