22 juni 2018

Verlaging eigen bijdrage door Wmo-abonnement; zorgen Wlz blijven

Stapeling van zorgkosten is voor veel mensen met een beperking een groot probleem. Vaak zijn de eigen bijdragen die mensen moeten betalen erg hoog. Dit geldt voor mensen die zorg krijgen via de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Er moet écht iets gedaan worden aan de hoge eigen bijdragen die mensen moeten betalen. Het kabinet schreef in het regeerakkoord dat zij het beleid zullen aanpassen. Wat de Wmo betreft lijkt het erop dat ze er iets aan gaan doen. Maar bij de Wlz lijkt het nog niet te worden geregeld.

Bron: Iederin