10 april 2020

Verzekeraars bieden maatwerk betaling eigen risico

Kom je door de coronacrisis in financiële problemen en kun je je eigen risico van je zorgverzekering niet meer betalen?
Bel dan je verzekeraar voor een passende oplossing.

De Landelijke Armoedecoalitie, waar Ieder(in) onderdeel van is, riep het kabinet eerder op om mensen met een laag inkomen vrij te stellen van het betalen van het eigen risico.
De regering en Zorgverzekeraars Nederland vinden dat in de huidige corona-crisis een flexibele houding nodig is.
Zorgverzekeraars geven aan maatwerk te bieden, waarbij zij rekening houden met de veranderde situatie van de verzekerde.
Voor het maken van een maatwerkafspraak moet de verzekerde wel zelf contact opnemen met de zorgverzekeraar.

Bron: Iederin