15 juni 2018

Vincent staat in HuizerNieuws

 

 

 

 

Onze collega Vincent staat in de krant van Huizen. Het stuk gaat over toegankelijkheid en het VN-verdrag voor rechten van de mens. Vincent is zelf ervaringsdeskundige wat betreft toegankelijkheid, omdat hij in een rolstoel zit.

HUIZEN – Toegankelijkheid is één van de vier grondslagen in het verdrag van de Verenigde Naties over gelijke rechten voor mensen met een beperking, net zoals gelijkheid, doeltreffendheid en zelfstandigheid.
De gemeente gaat daar mee aan de slag met een nieuw op te richten toegankelijkheidspanel.
Vincent Ohlrichs stelt het panel op dit moment samen.
Hij is zelf ervaringsdeskundige wat betreft toegankelijkheid, omdat hij in een rolstoel zit.

Hersenbeschadiging
“Ik ben te vroeg geboren”, vertelt Vincent.
“Ik heb daardoor een hersenbeschadiging in combinatie met spasmen, waardoor ik niet kan lopen.
Vanaf het begin van mijn leven heb ik moeten vechten.”
“Mijn ouders mochten na drie maanden couveuse eindelijk geboortekaartjes laten maken, omdat toen duidelijk was dat ik zou blijven leven.”Een knokker is hij daarna gebleven.

Meedoen
“Mede dankzij mijn ouders.
Die hebben me zo opgevoed dat ik altijd zoveel mogelijk aan de maatschappij kon meedoen.
Ze verhuisden zelfs van Amsterdam naar hier, zodat ik op De Trappenberg naar school kon.”
Vincent stelt zich op het standpunt dat mensen met een beperking die nog iets kunnen achter die beperking vandaan moeten komen.
“Te lang zijn ze gepamperd door de zorg.
Natuurlijk hebben we hulp nodig, maar we kunnen ook best dingen zelf.”

Talenten
“We moeten op zoek gaan naar de talenten van deze mensen en kijken wat ervoor nodig is om hun talenten in te zetten, zodat mensen echt mee kunnen gaan doen in de maatschappij.”
Vincent gelooft in een samenleving waar iedereen aan mee kan doen.

Bron: HuizerNieuws