8 juni 2022

VN-masterclass gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

STERKplaats LFB Wolvega (belangenvereniging dóór en vóór mensen met een licht verstandelijke beperking) gaat voor burgemeesters, wethouders, beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundigen van de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân een masterclass houden over het VN-verdrag in het gemeentehuis in Damwâld.

In een presentatie, door Jeanet Wardenier (VN-ambassadeur binnen de LFB), wordt uitleg gegeven over het VN-verdrag en wat dit betekent voor mensen met een verstandelijke beperking, burgemeesters, wethouders, beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundige van de gemeente.
Deze bijeenkomst heeft betrekking op de Inclusie Agenda waar gemeentes mee aan de slag gaan.

Daarna gaan de deelnemers in groepjes met elkaar in gesprek, met een praatposter over 5 artikelen uit het VN-verdrag, met ervaringsdeskundige Harro zwier, VN-ambassadeur binnen de LFB.
De 5 VN-artikelen zijn:
Artikel 1: gelijke rechten;
Artikel 2: recht op begrijpelijke taal;
Artikel 3: respect hebben voor anderen en dat iedereen volledig mee kan doen;
Artikel 9: toegankelijkheid; Artikel 26: gelijkwaardig mee kunnen doen met hulp van de gemeente.(inclusie-agenda).

Het doel van deze masterclass is dat je samen werkt om gelijkwaardig mee te kunnen doen in de gemeente en dat je gezien wordt als burger en niet als cliënt.
Dat mensen met een verstandelijke beperking er toe doen in een gemeente.
Door bijeenkomsten te organiseren verbind en versterk je mensen met en zonder een beperking.
Door met elkaar in gesprek te gaan, worden burgemeesters, wethouders en beleidsmedewerkers bewust van taal gebruik en de mogelijkheden om samen mee te doen in de gemeente.

Na afloop krijgt iedereen het VN boekje mee wat geschreven is in makkelijke en begrijpelijke taal door LFB ervaringsdeskundigen Jeanet Wardenier en Henk van Dijk.

Deze training, mede mogelijk gemaakt door de gemeente Dantumadiel en Noardeast-Fryslân, gegeven door STERKplaats LFB Wolvega, is genomineerd voor de Gouden Prokkel in de categorie ‘Gouden Starters’.