27 februari 2020

VN-Masterclass op NHL-Stenden

De afgelopen maand, februari, hebben wij 8 leuke en leerzame VN-Masterclasses mogen geven. We hebben deze VN-Masterclasses gegeven aan de eerstejaars Social Work studenten van de NHL Stenden in Leeuwarden.

De VN-Masterclass is ervoor bedoeld om de beginnende professionals bewust te maken van het VN-verdrag. Ook is het ervoor bedoeld om de mensen bewust te maken dat, wat voor veel mensen makkelijk en vanzelfsprekend is, dit niet altijd als zodanig door mensen met een beperking wordt ervaren. Door prikkelende vragen te stellen, gericht op het VN-verdrag, kwamen er mooie en inspirerende gesprekken op gang. De klassen met studenten deden erg enthousiast mee en deelden veel van hun eigen ervaringen over mensen met een beperking in de samenleving. Achteraf bij het evalueren werd vaak benoemd dat de studenten zich niet bewust waren dat dingen als brieven in moeilijke taal, het openbaar vervoer, toegankelijkheid en gelijkheid voor mensen met een beperking soms een groot obstakel kunnen zijn. Zij gaven aan dat dit iets is wat zij mee zullen nemen in hun toekomstige carrière als sociaal werker.

Al met al waren het 8 heel geslaagde VN-Masterclasses. Wij hopen iedereen steeds een beetje bewuster te maken van het VN-verdrag, doe jij ook mee?