11 november 2020

VN-Masterclass Prokkel stage

Op woensdag 16 september 2020 is LFB Wolvega naar de gemeente Weststellingwerf geweest. Dit is gedaan vanuit een Prokkelstage.
Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met en zonder een beperking.
Gemeente Weststellingwerf heeft de LFB uitgenodigd om een VN-Masterclass te geven. Een VN-Masterclass is een training waarbij uitleg wordt gegeven over het VN-verdrag Handicap. Vervolgens ga je in deze training met elkaar in gesprek over een aantal artikelen van het VN-verdrag.

We zijn naar de gemeente toe gegaan met onze VN-ambassadeurs. We zijn in gesprek gegaan over passende arbeid, gemakkelijke taal en eenzaamheid. We hebben hiervan geleerd dat bewustwording en verbinding erg belangrijk is. Ook kwam naar voren dat passende arbeid belangrijk is voor de doelgroep en een coach hierbij van groot belang is. Ook hebben we gesproken over het burgerplatform, waarover werd aangegeven, dat een goede voorbereiding heel belangrijk is om goed mee te kunnen doen. Daarnaast kwam naar voren dat er nog verbeteringen zijn te vinden bij het gebiedsteam.

De gemeente gaf aan onze inbreng mee te nemen en te bespreken, zo kunnen we er samen voor zorgen dat de gemeente Weststellingwerf nog inclusiever wordt.