26 februari 2024

VN-masterclass voor Jonge ambtenaren 30 januari 2024

Gerkina Doze, voorzitter van de werkgroep Lokale Inclusie Agenda Ooststellingwerf,  heeft Wouter en Jolanda die lid zijn van deze groep,  gevraagd om een VN-masterclass te geven.

Voor jonge ambtenaren uit de gemeente Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf. In het
Multi Functionele Accommodatie in Oldeberkoop zijn we om 15:00 uur gestart. Er deden 25 jongere medewerkers mee. We werden welkom geheten door Ankje de Jong. We starten met een actieve werkvorm onder leiding van Gerkina om kennis te maken met elkaar met het thema Inclusie. Daarna kregen Wouter en Jolanda het woord, die samen een  presentatie over het VN – verdrag gaven. Hierin zat een mooie film van filmregisseur Mari Sanders over het medisch model en het sociaal model.  Je kunt de film via deze link nog  bekijken.  https://youtu.be/SGVloKAs4cQ

Daarna hebben we in 3 groepen gewerkt, die steeds na 20 minuten wisselden. Groep 1  praatte over het VN verdrag met Wouter, Jolanda en Rietje. Ze gebruikten de VN-Praatposter in combinatie artikel 5 (het is verboden om mensen met een beperking te discrimineren).

Groep 2 praatte over Toegankelijkheid. Gespreksleiders van deze groep waren Jurrien en  Hans van de werkgroep toegankelijkheid Ooststellingwerf.

Groep 3 praatte met de jongerengroep  LHBTQI + . Het was een mooie bijeenkomst waar iedereen doormiddel van gesprek, elkaar vragen stellen. Heel vee mensen zijn bewust is geworden van de betekenis van inclusie.  En dat er nog veel moet gebeuren en er nog een lange weg is te gaan.  Tijdens je werk ben je niet altijd bewust wat het betekent om een handicap te hebben of anders te zijn als anderen. Werken aan bewustwording als het gaat om de snelheid die we hebben bij gemeente. Iedereen werd bewust van de drempels die er zijn als je een beperking hebt of anders bent dan anderen. Na het officiële gedeelte hebben we fijn kunnen netwerken tijdens het genot van een hapje en drankje. Netwerken is de kracht van samen doen.