13 juli 2018

VN-presentatie aan de begeleiders en de ouders van deelnemers van de Maargies Hoeve (zorgboerderij)

Op donderdagavond 19 april is Jeanet Wardenier  voor een Presentatie over het VN-verdrag bij de Maargies Hoeve geweest.

Mayim is mee geweest als coach van de LFB Wolvega.
Naast begeleiders en ouders waren mijn ouders, broer en familie aanwezig.
Omdat er contact was geweest met mijn ouders vanuit de Maargies hoeve en ze het leuk zouden vinden om Jeanet nog een keer terug te hebben moest de Maargies Hoeve contact met mij opnemen bij de LFB Wolvega.
Daarom ben ik nu teruggevraagd om mijn VN-presentatie te gegeven.
Tijdens de oudervond heb ik de VN-presentie gegeven over samenwerken aan gelijke rechten van mensen met een beperking.
Na de presentie zijn er veel vragen gesteld over wat het VN-verdrag inhoudt voor mensen met een beperking.
En natuurlijk zitten netwerken om een VN-training te geven aan begeleiders en deelnemers van de Maargies hoeve en we hebben gesproken over zorgkaart Nederland.
Inmiddels zijn er contacten geweest en mogen we interviewen.
Dat betekent dat mensen van de Maargies Hoeve hun ervaringen op zorgkaart
Nederland laten zetten door ervaringsdeskundige en een coach van de LFB.
Ik heb geleerd om meer te gaan vertellen uit het hoofd, met meer foto’s en met plaatjes te gaan werken. En de presentatie kort te houden voor iedereen.
Bij de Maargies Hoeve wisten ze nog niet wat het VN-verdrag was en het was ook niet bekend voor de medewerkers van de zorgboerderij de Maargies Hoeve.