13 juli 2018

VN-workshop Hanze Hogeschool Groningen

Op maandag 7 mei zijn Wouter, Jeanet, Myriam, Anne, Mayim en Harro naar de Hanze Hogeschool in Groningen geweest.

We hebben daar een VN-workshop gegeven aan de studenten van socialwork.
Jeanet opende de workshop met een presentatie over het VN-verdrag, wat het is en wat er in staat.
Er waren aardig wat studenten die niet wisten wat het VN-verdrag inhield.
Na de presentatie gingen we in twee groepen uit elkaar.
Wouter en Harro waren de gespreksleiders tijdens de workshop.
We hebben een aantal artikelen uit het VN-verdrag behandeld en daarbij verschillende vragen gesteld die bij de studenten pasten.
Mayim en Anne noteerden de belangrijke punten die werden gezegd door de studenten.
Er werd bijvoorbeeld de vraag gesteld of de school toegankelijk is voor mensen met een beperking.
Hier kwam uit dat er wel wat dingen toegankelijk zijn, maar dat er nog wel heel wat moet gebeuren om het gebouw echt toegankelijk te maken.
Zo is er maar één lift in het gebouw en één invalide toilet.
Daarna kwamen de groepen weer bij elkaar en hebben we gekeken wat er allemaal is gezegd tijdens de workshop.
Het was een leuke middag, met een actieve groep studenten.