17 december 2018

Voorstellen Anneke Stroband

Ik ben Anneke en 23 jaar. Ik doe de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening (mwd) op de NHL/Stenden in Leeuwarden en ben nu derdejaars. 

Anneke Stroband

In het eerste jaar als student heb ik stage gelopen bij weekendschool Baljée in Leeuwarden. Weekendschool Baljée is een ‘school’ voor nieuwsgierige, gemotiveerde kinderen van tien tot veertien jaar uit Leeuwarden. Twee keer per maand maken ze kennis met kunst, cultuur, maatschappij en wetenschap. Ze maken kennis met een boeiende wereld, waar ze van huis uit niet zo snel in aanraking mee komen.

Vorig jaar zat ik in het leeratelier GGD en Humanitas. Voor de GGD heb ik samen met andere studenten onderzoeken gedaan onder andere op consultatiebureaus. Daarnaast was ik voor Humanitas vrijwilliger bij een gezin voor huiswerkbegeleiding en bij een mevrouw met een licht verstandelijke beperking.

Voor de derdejaars stage moesten we zelf gaan solliciteren. De vacatures kwamen op de website van de NHL te staan. Na lang zoeken kwam ik de vacature van LFB tegen. Deze spreek mij meteen aan.