13 april 2023

Vragenlijst over ervaringen met de Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen.
Onvrijwillige zorg, is zorg waarmee iemand niet instemt.

Cliëntenorganisaties Alzheimer Nederland, Ieder(in), KansPlus, de LFB, het LSR en Per Saldo hebben eind 2022 een vragenlijst uitgezet.
Daarin werd gevraagd naar ervaringen van mensen met de Wet zorg en dwang.
Cliënten, familie en vrienden en mensen die werken in de zorg, weten vaak niet goed genoeg waar de wet over gaat.
De wet wordt in de praktijk nog steeds niet goed genoeg gebruikt.
De afspraken rondom onvrijwillige zorg, dat is zorg waarmee iemand niet instemt, worden nog te vaak niet goed nagekomen.

Hoe nu verder?

De Wet zorg en dwang moet nog beter worden toegepast.
De mensen die ermee te maken hebben of kunnen krijgen, moeten er meer van weten.
De afspraken rondom onvrijwillige zorg moeten beter en duidelijker worden gemaakt.
Alle antwoorden op de vragenlijst gaan naar de Minister van Volksgezondheid.

Klik hier om het rapport te lezen.

Eind augustus 2023 komt er een nieuwe vragenlijst.
De vragenlijst komt ook weer op de website van de LFB te staan.