11 maart 2021

Waar staan de politieke partijen voor?

Als LFB zijn wij bezig om de verkiezingen zo overzichtelijk en begrijpelijk mogelijk te maken. In de aflopen drie maanden werkten we met ‘klankbordgroep begrijpelijke taal’ aan een overzicht waar de partijen voor staan.

Er zijn tien stellingen uitgekozen over allerlei belangrijke onderwerpen.
Die stellingen komen van Steffie.
Daar tegenover zijn de reacties van de partijen gezet met min, plus of geen mening.

Bekijk in dit overzicht hoe de partijen over de stellingen denken.