29 maart 2019

waarom moeilijk doen als het makkelijk kan in Westerveld

op 26 maart hebben Jeanet Wardenier en Harro Zwier ervaringsdeskundige een workshop gegeven “Waarom moeilijk als het makkelijk kan”. Zij geven deze workshop, omdat zij vinden dat voor mensen met een beperking het leven veel eenvoudiger kan, als het gaat om eenvoudige taal.

Jeanet Wardenier  en Harro Zwier  hebben informatie gegeven en zijn actief aan de slag gegaan met moeilijke woorden en verschillende filmpjes, in deze workshop zaten personen met allerlei functies bijvoorbeeld: medewerkers van De Griffie, Bouwkunde, gebouw beheer, communicatie, sociaal domein, Notaris, juridische medewerkers, redactielid van de website en nieuwsbrief, bewindsvoeder dergelijke.

De reacties van de deelnemers van deze workshop waren enthousiast en hebben veel geleerd. Zij gaven aan dat ze heel bewust geworden zijn door de tips van de LFB. Aan Harro en Jeanet werd gevraagd of zij brieven willen vereenvoudigen, als opdracht voor de LFB. De LFB is hier al mee bezig voor de gemeente Weststellingwerf. We bedanken de gemeente Westerveld dat we deze workshop mochten geven, die we nu drie keer in de gemeente Westerveld gegeven hebben. We hopen dat meerdere gemeentes van de workshop “waarom moeilijk doen als het makkelijk kan“ gebruik gaan maken.