29 juli 2020

Wajong en studeren: wat gaat er veranderen?

De Wajong gaat veranderen.
De meeste veranderingen gaan in op 1 januari 2021.
De nieuwe regels voor het volgen van een opleiding gelden al vanaf 1 september 2020.

Wat gaat er veranderen en wat moet je doen?
Volgens de huidige Wajong (Wajong 2015) heb je geen recht (meer) op een uitkering als je gaat studeren.
Met de nieuwe Wajong (Wajong 2021) gaat dat veranderen.
En omdat het studiejaar al in september start, kun je al vanaf september 2020 gebruik maken van deze nieuwe regel.

Wajong opnieuw aanvragen
Vanaf 1 september 2020 verlies je dus niet meer het recht op een Wajonguitkering als je een opleiding volgt waarvoor je studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren krijgt.
Deze nieuwe regel geldt ook voor mensen die eerder geen Wajonguitkering kregen omdat ze een opleiding of studie volgden.
Dus heb je eerder een Wajonguitkering aangevraagd en kreeg je een afwijzing omdat je een opleiding volgt?
Dan kun je nu opnieuw een Wajonguitkering aanvragen.

Wajong 2010: je uitkering gaat omhoog
Heb je een Wajonguitkering op grond van de vorige Wajong (Wajong 2010), dan ligt het net een beetje anders.
Val je onder de Wajong 2010 en volg je een opleiding, dan krijg je op dit moment nog wel een kleine Wajonguitkering vanuit de studieregeling (25% van het minimumloon).
Ook hierin gaat iets veranderen.
Vanaf september gaat je uitkering omhoog naar maximaal 70 of 75% van het minimumloon.
Je hoeft hier zelf niets voor te doen.
Je krijgt hierover van het UWV een brief.

Wajong 2021
Alle andere veranderingen in de Wajong gaan dus in op 1 januari 2021.
Later in het jaar geeft het UWV hier meer uitleg over.
Ieder(in) heeft de afgelopen maanden gelobbyd voor vereenvoudiging van de Wajong.
Die gehoopte vereenvoudiging is er helaas niet gekomen.
Wel heeft de Eerste Kamer geëist dat eventuele negatieve inkomenseffecten voor Wajongers worden gecompenseerd.
Het is nog onduidelijk hoe ver deze compensatie gaat reiken.
Ieder(in) zal de effecten van de Wajong 2021 nauwgezet volgen en aan de bel trekken als blijkt dat Wajongers er toch op achteruit gaan.

Bron: Ieder(in)