14 december 2021

Wajongers krijgen een jaar langer de tijd om een nieuwe baan te vinden

Wajongers die in aanmerking komen voor het garantiebedrag krijgen een jaar langer de tijd om een nieuwe baan te vinden.
Vorige week heeft de Tweede Kamer besloten de termijn van het garantiebedrag te verlengen van 12 naar 24 maanden.

Het garantiebedrag
De manier waarop de hoogte van de Wajong-uitkering wordt berekend is sinds 1 januari 2021 anders geworden.
Het garantiebedrag is een afspraak die er voor zorgt dat mensen door die nieuwe regels er qua inkomen niet op achteruit gaan.
Ook niet als zij bijvoorbeeld zonder baan komen te zitten of als ze van baan wisselen.

Coronacrisis
Door de coronacrisis zijn veel Wajongers hun baan kwijtgeraakt.
Het kabinet wilde aanvankelijk de termijn van het garantiebedrag verlengen van 12 naar 17 maanden.
Maar Ieder(in) heeft in een brief er nog eens op aangedrongen dat dit echt te kort is en niet past bij de moties van de Eerste Kamer.
Daarnaast heeft Ieder(in) gevraagd aan Wajongers (en organisaties uit de Wajongcoalitie) om te reageren op de internetconsultatie over dit voorstel.

Kansen op de arbeidsmarkt
Door de coronacrisis zijn de arbeidsmarktkansen van Wajongers verslechterd.
Veel contracten van Wajongers zijn bijvoorbeeld niet verlengd.
Het vinden van een nieuwe passende baan kost tijd.
Na 12 maanden heeft de helft van de Wajongers nog niet een nieuwe baan gevonden.
Deze mensen lopen dus het risico in inkomen achteruit te gaan, omdat zij niet meer in aanmerking komen voor het garantiebedrag.
Daarvoor moet je namelijk binnen een jaar een nieuwe baan hebben gevonden om daar aanspraak op te kunnen maken.
De vele reacties en de inzet van de Eerste Kamer hebben er voor gezorgd dat de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het voorstel heeft aangepast van 17 naar 24 maanden.
Wajongers krijgen met deze wetswijziging meer bestaanszekerheid en een jaar langer de tijd om een nieuwe baan te vinden.

Bron: Ieder(in)