18 september 2020

Week wet zorg en dwang

Van 28 september tot en met 3 oktober 2020 organiseert het ministerie van VWS de ‘Week van de Wet zorg en dwang’.
In deze week worden cliënten, hun naasten en cliëntenraden geïnformeerd over deze wet.

Ook de LFB doet mee en geeft op meerdere plekken in het land workshops over vrijheid en vrijheidsbeperking.
Het bijwonen van deze workshops is gratis. Dus meld je aan en doe mee!!
Klik hier voor meer informatie.