2 februari 2020

Werkconferentie mensen met een LVB

Vroeg in de ochtend, vrijdag 31 januari, gingen medewerkers van de gemeente Weststellingwerf en LFB Wolvega goed voorbereid op pad richting de werkconferentie VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Het thema van deze bijeenkomst was: Inwoners met een licht verstandelijke beperking in gemeenten.

Er zijn naar schatting 1,1 miljoen mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in Nederland. Het gaat om een grote en diverse groep mensen, die in het dagelijks leven vaak moeite heeft met het verwerken van informatie. Vaak zijn mensen daardoor minder sociaal redzaam en hebben ze moeite om mee te doen in de samenleving. Een LVB is meestal niet zichtbaar en onderzoek laat zien dat de samenleving er een blinde vlek voor heeft. Hoe voorkom je zo’n blinde vlek? Hoe herken je een LVB wél en benader je mensen met een LVB vanuit hun leefwereld?

Henk van Dijk en Wouter Ykema vertelde over hun ervaringen als ‘Mystery Guest’ het zelf hebben ervaren en hebben beoordeeld hoe de toegang tot voorzieningen en diensten in het sociaal domein is geregeld. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de LFB in samenwerking Petra Reulings van de inspectie van Toezicht Sociaal Domein. Dit werd gedaan in de gemeente Weststellingwerf over de toegankelijkheid van het Wmo-loket.

Tijdens het onderzoek werd er gekeken naar de ontvangst aan de balie, taal gebruik, de snelheid van praten en of er de tijd wordt genomen voor iemand met een licht verstandelijke beperking. Wordt de rust en tijd geboden die zij nodig hebben.
Sybrig Sijtsma en Wouter Oud vertelde dat het rapport dat geschreven is naar aanleiding van het onderzoek niet in de kast is komen te liggen. Er is een plan van aanpak gemaakt en de gemeente hecht waarde aan het rapport. Er is een speciaal Wmo-loket gekomen waar mensen rustig kunnen zitten met vragen. Vanuit de LFB is de tip gegeven: ga het samen doen met mensen met een licht verstandelijke beperking.

De afspraken die met de LFB die zijn gemaakt zijn:
• Drie Workshops worden er gegeven aan het sociaal team
• Er worden 10 Brieven door medewerkers van de LFB in makkelijke taal gezet
• Er worden dialogen gegeven door LFB-ervaringsdeskundigen aan inwoners die zorg krijgen van zorginstellingen en consulenten van het sociaal team
• Wouter Ykema gaat een dagdeel werken bij het Wmo-loket, hier gaat hij verschillende werkzaamheden doen, om van elkaar te leren

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door: De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), de ministeries SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) & VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Divosa (vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein).