14 februari 2020

Wet inspraak in zorginstellingen (Wmcz) uitgelegd

Als je in een instelling woont, heb je medezeggenschap en inspraak.
Dat kan gaan over dingen in het dagelijkse leven, zoals maaltijden, bezoek ontvangen of vrijetijdsbesteding.
Maar ook over medezeggenschap bij onderwerpen als verhuizingen of organisatie van de zorg.

Dit is in een wet geregeld: de Wmcz.
De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) treedt in werking vanaf 1 juli 2020.
Cliënten krijgen dan meer inspraak.
Inspraak is een nieuw onderdeel van de wet.
Maar de wet schrijft niet voor hoe die inspraak er uit moet zien.
Zorgorganisaties kunnen het op hun eigen manier regelen.
Passend bij de mensen die in de instelling verblijven.
Inspraak is verplicht voor zorgorganisaties met mensen die er langdurig wonen.
Voor zorgorganisaties met een kort verblijf is dit niet verplicht.

Bron: Iederin