4 maart 2020

Woonsituatie mensen met een beperking onder de maat

Voor jonge mensen met een beperking is het vinden van een passende woning een groot probleem.
Hoe groot dat probleem is, dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Verweij-Jonker Instituut in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken (BZK) en Volksgezondheid (VWS).

Zeker honderdduizend mensen hebben niet de woningaanpassingen, zorgondersteuning en woonbegeleiding die ze nodig hebben.
Het onderzoek is gebaseerd op de ervaringen van mensen met een beperking: een panelonderzoek onder 5000 mensen met een beperking, literatuuronderzoek en focusgroepen.
8% van de mensen met een beperking laat weten geen woningaanpassingen of professionele hulp krijgen, terwijl ze aangeven dat wel nodig hebben.
Veel mensen met een beperking vinden dat ze te duur wonen en dat ze te weinig sociale contacten hebben in de buurt.
Een hoofdconclusie van het onderzoek is dat woonbehoeften en woonwensen van mensen met een beperking heel divers zijn.
Ze zijn niet alleen afhankelijk van wat voor ondersteuning mensen nodig hebben, maar ook van of iemand samen wil wonen met anderen met een vergelijkbare beperking of juist niet.
Daarom moet in het beleid maatwerk centraal staan.
Wil je meer weten klik dan hier.

Bron: Iederin