26 oktober 2020

Workshop ‘De Held’ in Wolvega

Bij LFB STERKplaats Wolvega is in september/oktober workshop ‘De Held’ gegeven.
Deze workshop gaat over de Wet zorg en dwang.

In de training van maandag 28 september hadden we tien deelnemers.
Donderdag 1 oktober hadden we elf deelnemers waarvan vijf deelnemers live vanuit Sterkplaats Assen.

Door de corona regels die aangescherpt zijn, kon één deelnemer niet mee doen omdat die niet kon beeldbellen.
De cursus bestond uit verschillende onderdelen.
In het eerste onderdeel hebben de deelnemers een heldenkaart uit mogen kiezen.
Iedereen koos een held en vertelde enthousiast over zin of haar held.
Vervolgens werd er een uitleg gegeven in makkelijke en begrijpelijke taal over de Wet zorg en dwang.
Er ontstond nog een discussie of deze wet voor iedereen was die een verstandelijke beperking heeft of alleen voor mensen van de Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
We hebben nog even extra nagevraagd binnen ons netwerk: het is voor iedereen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie die een indicatie hebben.

Daarna werd er een film getoond waarin Marjolein en haar moeder en haar begeleidster te zien waren.
Over deze filmpjes gingen we als groep in gesprek.
Iedereen was onder de indruk hoe Marjolein haar verhaal duidelijk vertelde en hoe zij gebruik maakte van haar taal computer.

In de workshop zat een korte pauze.
Na de pauze hebben we gesproken over waar je in beperkt word in je vrijheid.
Dit hebben we met elkaar besproken en we hebben de verschillende punten op de flap- over gezet.
Iedereen had wel een punt waarin hij beperkt werd als het om vrijheid ging.
Wat echt opviel was het niet naar het werk mogen en al acht maanden thuis zitten. Niet alleen boodschappen mogen doen. En niet buiten je instelling ander werk zoeken.

Daarna hebben we een ervaringsoefening gedaan.
Bij deze oefening moest je vijf dingen op papier zetten die voor jou belangrijk zijn.
Nadat je vijf belangrijke dingen had opgeschreven, mocht je het papiertje naar links geven.
Degene links van je mocht drie willekeurige dingen daarvan wegstrepen.
Daarna gaf hij of zij het papier weer aan jou terug.
Dit gaf al veel prikkels bij iedereen omdat zomaar iets werd weg gestreept wat voor diegene heel belangrijk was.

We hebben tot slot de training besproken met alle deelnemers.
Iedereen vond de cursus leerzaam.
Het heeft veel inzicht gegeven over de wet.
Het raakte iedereen hoeveel beperkingen er zijn in het leven van mensen met een verstandelijke beperking.
Maar het heeft ook inzicht gegeven dat je in gesprek moet blijven over de beperkingen die je opgelegd krijgt met je begeleiders en verwanten.
Lukt dat niet dan kun je een onafhankelijk cliënten ondersteuner bellen.
Die kijkt dan met je en helpt je om in gesprek te gaan als je beperkingen krijgt opgelegd waar je het niet mee eens bent.