21 december 2018

Workshop ‘leven in vrijheid’

Idman, Ellis en Ineke (LFB Scholing en Training) hebben de workshop ‘leven in vrijheid’ gegeven. Dit is een workshop vanuit het Programma Samen Sterk voor Kwaliteit.

Welke workshop hebben jullie gegeven en voor wie?

Wij hebben de workshop Leven in Vrijheid gegeven.
Speciaal voor cliënten van verschillende zorgaanbieders en andere woonlocaties.
Tijdens deze workshop praten we over waar jij aan denkt bij vrijheid.
We gebruiken ook verschillende werkvormen om dit onderwerp met elkaar te bespreken.
Filmpjes, Over de Streep, Kaarten die gaan over vrijheid.

Hoeveel personen zijn er geweest bij de workshops die jullie hebben gegeven?

Er hebben ongeveer 100 cliënten deelgenomen aan de verschillende workshops.
Coaches en begeleiders deden ook mee.

Waar hebben jullie de workshops allemaal gegeven?

·      Bij de Ervaringsdeskundigen van de Amerpoort
·      Op het Kenniscafé in Haarlem
·      Bij een woonvorm van Reinaerde in Utrecht
·      Bij een woonvorm van Reinaerde in Bilthoven
·      Bij een woonvorm van Amerpoort in Maarsen
·      LFB Landelijke dag

Wat vonden de mensen van de workshops?

Alle deelnemers aan deze workshop waren positief.
Vooral omdat het thema vrijheid nog op veel woon- en werkplekken niet goed gebruikt wordt.
Er werd heel openhartig gepraat.
De begeleiders of coaches konden horen waar mensen in hun vrijheid belemmerd worden.
We hopen dat er dan ook verder over gepraat zal worden.
En dat er écht iets aan gedaan wordt!

Hoe gaat het verder in het nieuwe jaar, gaat er nog iets gebeuren?

Dat zouden we wel willen.
Want praten over jouw vrijheid mag nooit ophouden.
Sowieso gebruiken we het thema tijdens veel workshops of trainingen.