18 december 2018

Workshop Moeilijke taal makkelijk maken Westerveld

Op 17 december hebben en Jeanet Wardenier en Harro Zwier een workshop gegeven in de gemeente Westerveld. Aan medewerkers van de gemeente Westerveld.

Sanne Kuijpers en Rietje Oomen waren hierbij aanwezig. We hebben daar een Workshop gegeven over “Moeilijke taal makkelijk maken”.
Tijdens deze workshop gaan mensen bewust aan de slag met taal. We begonnen met een voorstelronde en de deelnemers konden daarbij ook aangeven wat voor werk ze doen en wat de raakvlakken zijn met taal in de gemeente Westerveld.

Daarna vertelde Jeanet wat taal nu met het VN-verdrag te makken heeft. Hierbij legde Jeanet artikel 21 uit. Na de uitleg van artikel 21 en het VN-verdrag vertelde Jeanet een persoonlijk verhaal wat zij heeft meegemaakt en wat er kan gebeuren als de post niet goed leesbaar is of als het niet goed word begrepen.

Na Jeanet haar verhaal werd de vraag gesteld aan de groep of zij wel mensen kennen die post krijgen, dat te moeilijk geschreven was of niet te begrijpen was. Hier kwamen enkele reacties op. En als je dat ziet, wat doe je dan. Hierna hebben Jeanet Wardenier en Harro Zwier de deelnemers nog enkele opdrachten laten uitvoeren waardoor men echt bezig gaat met taal.

Wat ook nog even te sprake kwam is dat studenten juist ook moeilijke taal moeten leren in hun opleiding. Het is belangrijk dat je als student ook taal moet leren dat gemeenten en de belasting en notarissen gebruiken. Verder kwam er ook naar voren dat als je brieven schrijft soms moet bedenken “is dit duidelijk voor de ontvanger” kan die begrijpen wat er in de brief staat.

Na de workshop kregen we veel reacties dat de deelnemers echt bewust gaan nadenken over de taal die ze gebruiken als ze een brief schrijven.