31 oktober 2022

Workshop op Alfa College Groningen

Op vrijdag 28 oktober 2022, gaven we een gastles, maar nu een ‘bijzondere’.

Het was zo ‘bijzonder’, omdat ervaringsdeskundige Evert Pultrum namens LFB Wolvega, ervaringsdeskundigen Anja Feenstra en Dirk Nijveen namens LFB STERKplaats Assen en Frank Dijkstra (coach), gezamenlijk als 1 groep een mooie training gaven.
Extra bijzonder was deze gastles, omdat die dit keer gegeven werd aan een unieke groep namelijk aan:
Mensen met een migratieachtergrond, oftewel studenten die de opleiding ‘Interculturele Opvoedcoach Onderwijsassistent’ volgen.

Deze opleiding word gegeven, en is te volgen op het @Alfa-college in Groningen.
Via onderstaande link lees meer informatie over deze bijzondere opleiding:
http://www.alfa-college.nl/mbo-opleidingen/zorg-en-welzijn/interculturele-opvoedcoach-onderwijsassistent-groningen

Het was ook een leerzame uitwisseling van praktische voorbeelden en denkwijzen tussen ervaringsdeskundigen van zowel LFB STERKplaats Assen en LFB STERKplaats Wolvega als ook de studenten met migratieachtergrond van het Alfa College in Groningen.