Training Samen Sterker

Samen Sterker is een training waarin mensen met een verstandelijke beperking én hun begeleiders zich samen ontwikkelen als ervaringsdeskundige en coach. Tijdens de training leren zij op een gelijkwaardige manier samenwerken. Leren van elkaar en met elkaar!

Door het volgen van de training Samen Sterker kan worden toegewerkt naar een professioneel ervaringsdeskundigenteam binnen een zorginstelling. De opgeleide ervaringsdeskundigen kunnen zich ook specialiseren in bepaalde onderwerpen. Zij kunnen ondersteunen bij vragen over kinderwens, acceptatie van je beperking, eenzaamheid, cultuurverschillen of participatie in het onderwijs. Na de training kunnen alle nieuwe ervaringsdeskundigenteams zich aansluiten bij Netwerk Ervaringsdeskundigheid.


Meer informatie
Neem contact op met
Jacqueline Moelands of Elke Marijnusse
E-mail: j.moelands@lfb.nu
E-mail e.marijnusse@lfb.nu

Telefoon: 06 – 23529567 (Jacqueline Moelands)
Telefoon: 06 – 53779191 (Elke Marijnusse)