‘Hé dat is gek, een blinde vlek!’

Ben jij je bewust van wat je doet en waarom?
Durf jij vragen te stellen of gewoontes te doorbreken?
Vind je het normaal dat de begeleiding bijvoorbeeld bepaalt wat er gegeten wordt?
Of dat er regels zijn over het wonen, zoals geen kaarsen mogen branden?
Lukt het je om ideeën uit je vorige werk of uit je opleiding in te zetten tijdens je werk als begeleider?

Tijdens deze workshop gaan we in gesprek over blinde vlekken.
Wat vinden we normaal en wat juist niet? En hoe komt dat?
En hoe ga je met situaties om waar men verschillende ideeën heeft over wat wel of niet normaal is?
Zoals aparte toiletten voor bewoners en begeleiders?
We maken gebruik van actieve werkvormen en inspirerende beelden om met elkaar ingesprek te gaan over blinde vlekken in je werk als professional.
We geven deze workshop samen met ervaringsdeskundigen.

Hoe lang duurt deze workshop?

De duur van de workshop is ongeveer 2 uur.
In onderling overleg kan de tijd worden aangepast.

Wat levert het op?

Het volgen van de workshop opent je blik en kan je helpen om vaste gewoonten of normen te bespreken en desgewenst te veranderen.
Je durft vragen te stellen en met een open en nieuwsgierige blik naar situaties te kijken en ermee om te gaan.

“Wees bewust van jouw handelen”