‘Oog voor de ander’

Professionals die betrokken zijn bij mensen met een verstandelijke beperking krijgen te maken met complexe vragen.
Hoe weet je nu wat iemand echt wil?
Zie je de mens(en) voor wie je werkt?
Herken je dat je zelf normen en waarden hebt en dat die verschillen van die van anderen (diversiteit)?
Hoe ga je daar mee om en hoe kun je oog voor de ander (weer) verder versterken?

Tijdens deze workshop gaan we in gesprek over hoe jij oog kan hebben voor de ander.
Bewustwording, reflectie en inspiratie om je te kunnen blijven verplaatsen in de leefwereld van mensen met een beperking en hun familie staat hierin centraal.
We maken gebruik van actieve werkvormen en inspirerende beelden om met elkaar in gesprek te gaan over hoe wij meer oog voor de ander kunnen krijgen.
Wij geven deze workshop samen met ervaringsdeskundigen.

Hoe lang duurt de workshop?

De duur van de workshop is ongeveer 2 uur.
In onderling overleg kan de tijd worden aangepast.

Wat levert het op?

Het volgen van de workshop opent je blik en kan je helpen om je te verplaatsen in de leefwereld van een ander.
Je durft vragen te stellen en met een open en nieuwsgierige blik interesse te tonen in de ander.

“Verplaats je in iemands wereld”