21 maart 2019

Zelf je dagbesteding kiezen in de Wet langdurige zorg (Wlz)

Gaat dat goed?
Een onderzoek van Ieder(in), KansPlus en het LSR.
Voor het programma ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’.

In 2017 en 2018 hebben Ieder(in), het LSR en KansPlus kwalitatief onderzoek gedaan naar de ervaringen bij de zoektocht naar passende Wlz-dagbesteding gebaseerd op ruim 100 ervaringen van cliënten en familieleden van mensen met een beperking.
De uitkomsten hiervan zijn nu bekend.
Zie hier voor het rapport van de WLZ: Rapport dagbesteding_makkelijke taal