13 februari 2019

Zelf woning kunnen kiezen is cruciaal voor tevredenheid

Mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening zijn gemiddeld minder tevreden over hun woning dan mensen zonder een beperking.
Dat blijkt uit de meldactie Wonen naar wens? van Ieder(in), Mind en de Patiëntenfederatie Nederland.

De lagere score wordt onder meer veroorzaakt doordat een deel van de achterban niet zelf heeft kunnen kiezen voor de woning of woongroep.
Er is dan voor ze gekozen door bijvoorbeeld de zorginstelling, een gemeentelijke instantie of een familielid.

Bron: Iederin