19 september 2018

Zelfstandig stemmen voor iedereen

Op 6 september zijn Conny Kooijman en Eelco Hosman vanuit de LFB naar een ronde-tafelgesprek in Den Haag geweest. Het ging over toegankelijk stemmen voor iedereen. De LFB, KansPlus, Sien en Ieder(in) hebben hier samen een pamflet over gemaakt. Dit pamflet hebben zij daar overhandigd.

Het pamflet over toegankelijk stemmen voor iedereen is voor het Kabinet en voor Binnenlandse Zaken. Want zij gaan de kieswet aanpassen. De kieswet is verouderd en daarom is het juist nu belangrijk om onze standpunten te noemen.

Hulp bij stemmen
Het is belangrijk dat iedereen mag stemmen met hulp in het hokje.

We hebben gezegd dat in elk stembureau één persoon aanwezig moet zijn die onafhankelijk is en die de hulp gaat bieden.

Deze persoon moet getraind worden door ervaringsdeskundigen van de LFB om te kunnen te begeleiden in het stemhokje.

Toegankelijke stem-informatie
Een ander standpunt is dat toegankelijke stem-informatie huis aan huis verspreid moet worden. Er is een Kiezerskrant van Prodemos. Deze kun je hiervoor gebruiken. Dan is het duidelijk voor iedereen. Hierin staat bijvoorbeeld ook hoe stemmen werkt en voor welke onderdelen je kunt stemmen.

Toegankelijk stembiljet
Ook moet er een toegankelijk stembiljet komen met kleurenfoto’s van de partijen en logo’s.