10 oktober 2022

Zilveren Prokkel LFB Wolvega, gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

Uitreiking Gouden Prokkel
Vrijdag 30 september zijn we met beide gemeenten en afgereisd naar Utrecht in een busje met bewoners van Alliade en beleidsmedewerkers van de Inclusie Agenda. Wethouder Kees Wielstra zat achter het stuur. LFB en de gemeentes waren genomineerd van de 165 inzendingen voor de Gouden Prokkel.

Prijs
Een prijs die wordt uitgereikt door de minister Carola Schouten aan de meest interessante ‘prikkelende’ ontmoeting (Prokkel) tussen mensen met en mensen zonder een verstandelijke beperking. In het juryrapport stond vermeld dat wij een goed voorbeeld zijn voor andere gemeenten. In de zin hoe wij van de LFB het VN-verdrag binnen de gemeenten willen laten doorwerken. Evenals het belang dat mensen gehoord en gezien worden ingezet kunnen worden als ervaringsdeskundige bij gemeenten.

Prokkel omschrijving
De LFB had in juni in de Prokkel week een masterclass over het VN-verdrag georganiseerd voor burgemeesters, wethouders en beleidsmakers van beide gemeenten. Hierbij waren er ook bewoners van Alliade aanwezig. Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over belangrijke zaken zoals gelijke rechten, begrijpelijke taal, meedoen, respect en toegankelijkheid. Het was een prachtige bijeenkomst waarbij er goede gesprekken op gang kwamen en er meer begrip is ontstaan over wat mensen met een verstandelijke beperking nodig hebben om goed mee te kunnen doen in de maatschappij. Het belang van ervaringsdeskundigheid werd hierbij heel duidelijk.

Uiteindelijke prijs
Uiteindelijk hebben wij samen met de beide gemeenten de zilveren Prokkel gewonnen. Uiteraard aren wij hier ook erg blij mee.
We hebben genoten van de prachtige dag, die op zich al een Gouden Prokkel was.

Het artikel staat ook in de Stellingwerf (gratis versie). Om te lezen: LFB Wolvega wint zilveren Prokkel
(Klik op het artikel om te lezen)
We hebben de zilveren Prokkel gewonnen met medewerking van de gemeenten Dantumadiel en Noordeast-Fryslân. Bedankt voor de medewerking! (Staat niet vermeld in het artikel. Aangepast door de redacteur)