20 februari 2019

Zo was Onopvallend Anders

Donderdag 7 februari 2019 gingen wij van LFB Goes naar Henkensant voor de themadag Onopvallend anders.
Dit gaat over de zorg voor jongeren met psychische problemen. Als die niet goed is, kan dat leiden tot criminaliteit.

We vielen meteen met onze neus in de boter, het begon namelijk met een lopend buffet.
Na deze lunch begon het officiële programma met een openingstoespraak van de burgemeester José van Engmond.

Tijdens deze toespraak kwamen verschillende punten naar boven.
Maar het centrale thema was: hoe het te kort schieten van de zorg voor jongeren met geestelijke problemen kan leiden tot draaideur criminaliteit.

Daarop volgend liet LFB’s eigen Ans Broelman een filmpje zien waarin ze vertelde over een ervaring waarin haar beperking niet werd herkend.
Ze was op weg naar haar zoon werd aangehouden en ondervraagd. Zij vond de situatie heel stressvol en kon geen antwoord geven.
Haar aandacht zat bij haar zoon die ze wilde zien. Dit bevorderde de ondervraging natuurlijk niet waardoor ze steeds meer gespannen raakte.
Ze heeft nu een crisis-kaart die in een paar zinnen uitlegt hoe haar handicap  kan leiden tot stress.

Daarna gaf een politieagent een kort toezicht over verhoortechnieken en omgaan met mensen met een beperking.
Toen begon de eerste ronde workshops.

In de komende lente-editie van de nieuwsbrief zal de rest van dit verslag te lezen zijn. Deze verschijnt in maart.

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Uitnodiging%20Onopvallend%20Anders%20(6).pdf