21 februari 2022

Zorg voor een toegankelijk stemproces

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
Op veel plekken zijn lokale belangenbehartigers en gemeenten in gesprek over de toegankelijkheid van de verkiezingen.
Samen met Breda Gelijk en de gemeente Breda maakten we een handreiking met informatie, tips en goede voorbeelden.

Ga in gesprek
De handreiking geeft informatie over hoe je de toegankelijkheid van het stemproces kan verbeteren.
En op welke vragen je moet letten hierin. Klik hier voor de handreiking.
Is de fysieke toegankelijkheid van de stemlokalen in jouw gemeente goed geregeld?
Weten de stembureauleden wat zij kunnen doen om de toegankelijkheid te vergroten en mensen met een beperking op een goede manier te Begeleiden.

Klik hier om het bericht te lezen.