30 maart 2020

Bereikbaarheid cliëntenvertrouwenspersoon tijdens Corona situatie

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor mensen met een beperking die zorg krijgen.
Ook nu tijdens de Corona maatregelen.

Heb jij vragen of klachten over de zorg die je krijgt?
Dan kun je praten met de cliëntenvertrouwenspersoon.
In deze folder lees je wat de cliëntenvertrouwenspersoon kan doen voor jou en voor jouw vertegenwoordiger.
Ook nu tijdens de Corona maatregelen.

De Landelijke Faciliteit (CVP) heeft met het ministerie van Volksgezondheid contact over de Wet zorg en dwang (Wzd).
De Wzd wordt nu ingevoerd. Voor cliënten is het nu extra belangrijk dat zij de cliëntenvertrouwenspersonen kunnen bereiken.
Daarom is deze folder gemaakt.

Download de folder hier.