22 februari 2019

Bezoek jobcoach Re-integratie Zeeland

Op maandag 18 februari is jobcoach Jaap Eekhout bij ons langsgekomen. Hij gaf een uitleg over hoe een jobcoach te werk gaat.

Jaap gaf ons een beeld van het tegenwoordige beleid over mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. 
Voorafgaand aan dit bezoek waren er vragen verzameld.
Deze heeft de Jaap Eekhout ook uitgewerkt en meegenomen in een mapje.
Deze vragen en antwoorden kun je op een andere plek op deze website teruglezen.

Meneer Eekhout kwam voorbereid met verschilde punten die hij wilde toelichten en uitleggen.
Maar door de vragen van andere aanwezigen werd wat eerst meer een presentatie was steeds meer een dialoog.

Dit is slechts een gedeelte van een verslag dat te lezen zal zijn in de lente-editie van de nieuwsbrief. Deze verschijnt later in maart.