Dit doen we bij LFB Wolvega

Bij de LFB in Wolvega hebben we veel verschillende werkzaamheden. Er zijn wisselende werkzaamheden die wij tijdelijk doen, omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit een project. Maar er zijn ook werkzaamheden die altijd terug komen. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door een ervaringsdeskundige met ondersteuning van een coach en zijn er op gericht om jezelf te ontwikkelen.

Het VN-verdrag
In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor de rechten van de mens officieel aangenomen. Daarom moet Nederland hier hard mee aan het werk. In het VN-verdrag staan ook de rechten en plichten voor mensen met een beperking. Wij vinden het belangrijk dat alle mensen met een beperking weten wat hun rechten en plichten zijn. En we vinden dat gemeentes zich ook aan deze regels moeten houden.
Daarom werken wij veel met het VN-verdrag. Om mensen te informeren wat de rechten en plichten zijn van mensen met een beperking.

Veel mensen weten ook niet wat het VN-verdrag is.
Hier willen wij meer bekendheid aan geven.
Dit doen wij door:

Het verkopen van het boekje: ‘VN-verdrag in makkelijke taal’
Workshops te geven over het VN-verdrag aan scholen, gemeentes en bedrijven/organisaties
Alle artikelen van het VN-verdrag in makkelijke taal te zetten
Masterclasses geven over het VN-verdrag aan scholen, gemeentes en bedrijven/organisaties
VN-panels oprichten binnen gemeentes.
En we houden in de gaten of Nederland zich ook houd aan het VN-verdrag.
De ontwikkelingen komen in een Landelijk  rapport te staan.
Klik op de link om het Landelijk Schaduwrapport VN-verdrag te bekijken

Een ervaringsdeskundige ben je niet zomaar.
Hiervoor volg je bij de LFB een opleiding uit de STERK-map.
Deze duurt ongeveer 3 jaar.

De STERK-map

De onderwerpen die in de STERK-map aan bod komen zijn:

 • Wie ben ik
 • Oog voor een ander
 • Werken en samenwerken
 • Eigen regie
 • Meedoen thuis, op je werk en in de samenleving
 • Werk in uitvoering.
 • Je ervaringen inzetten
 • Communicatie

  Je organisatie bekend maken via (sociale) media is in deze tijd erg belangrijk.
  Daarom is er binnen LFB Wolvega een speciaal communicatie team.
  Dit team bestaat uit ervaringsdeskundigen en een coach.
  Ieder teamlid heeft eigen taken. Je kan zelf aangeven welke taak jij leuk vindt om te doen.
  De verschillende taken binnen de communicatiegroep zijn:

  • Vloggen
  • Fotograferen
  • Nieuws artikelen plaatsen op de website
  • Sociale media bijhouden (hier plaatsen we alle activiteiten die we uitvoeren)
  • De nieuwsbrief in elkaar zetten
  • Vergaderen (hierbij is er een voorzitter en een notulist)
  • Folders maken/ontwerpen.

  Scholing en training
  Een keer in de week geeft een coach samen met een ervaringsdeskundige scholing en training aan de rest van de groep.
  Door het volgen van scholing en training kan je jezelf ontwikkelen op verschillende gebieden.
  Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

  • Samenwerken
  • Presenteren
  • Houding
  • Sociale vaardigheden.

  Er worden verschillende werkvormen aangeboden over de onderwerpen.
  Aan het eind van de training wordt er een ‘huiswerk’ opdracht gegeven voor de volgende week.

  Projecten
  We werken met verschillende projecten. Dit wisselt steeds.
  Dit maakt het werk bij de LFB ook afwisselend.
  Een paar voorbeelden van projecten die we hebben uitgevoerd zijn:

  • ‘Mijn stem telt’, het onderzoeken van de toegankelijkheid binnen de gebiedsteams van gemeentes voor mensen met een beperking
  • Zorg verandert, het voeren van dialogen waarbij mensen met een beperking in gesprek gaan met de gemeente, studenten en zorgaanbieders over verschillende onderwerpen
  • Zorgkaart Nederland, het interviewen van cliënten binnen woonvormen en dagbestedingen over hun ervaringen met begeleiding.

  Voor meer informatie over projecten kunt u bellen naar:
  LFB Wolvega: 0561-610010

  Samenwerkingspartners