Hoe wordt een klacht behandeld?

De zorginstelling moet de klacht zorgvuldig onderzoeken en
bespreken.

De zorginstelling bepaalt zelf op welke manier ze dat doet.
Op veel plekken is daarvoor een klachtencommissie.
Dat zijn mensen die samen de klacht onderzoeken en bespreken.

Niet op iedere instelling is een klachtencommissie.
Kijk in de klachtenregeling hoe dat bij jou geregeld is.

De zorginstelling moet zoeken naar een oplossing.
Een oplossing die voor de cliënt en voor de zorginstelling goed is.
Binnen 6 weken hoor je wat de zorginstelling besloten heeft.
Of als dat nodig is, kan de zorginstelling nog 4 weken extra tijd
nemen.

Je krijgt dan een brief van de zorginstelling.
In de brief staat wat de zorginstelling van de klacht vindt.
En wat ze gaan doen om het probleem op te lossen of te voorkomen
dat het weer gebeurt.

In de brief staat ook wanneer ze dat gaan doen.
Het kan ook zijn dat de zorginstelling het niet nodig vindt om het
probleem op te lossen.

Het kan zijn dat je tevreden bent met de oplossing.
Het kan ook zijn dat je ontevreden bent met de oplossing.
Als je vindt dat je klacht niet goed behandeld is of als je het niet
eens bent met de uitkomst van het onderzoek, kan je een volgende
stap zetten.

Je kunt je klacht voorleggen aan de geschillencommissie