12 maart 2021

In liefdevolle herinnering Willem Kwakkel

Op woensdag 10 maart jl. is op 61-jarige leeftijd Willem Kwakkel overleden.
Willem is in 2002 komen werken bij de LFB. Samen met coach Rietje Oomen zette hij in Wolvega het eerste LFB steunpunt op. Als pionier kwam hij op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking.

Willem was een bezige bij. Hij wist zelf goed welk werk wel bij hem paste en welk werk niet. Toen hij bij de LFB terecht kwam, had hij zijn plek gevonden. ‘Dit werk was heel anders, maar heel fijn om te doen’, schreef hij in zijn verhaal (blog).

Willem heeft binnen de LFB meegeholpen met het opzetten van grote projecten, bijvoorbeeld: ‘Ik en de Samenleving’ en ‘Netwerken in de WMO’. Om ervaringen uit te wisselen is Willem met de LFB ook in verschillende landen geweest, waaronder Japan, Nieuw-Zeeland, Schotland en Duitsland.

Willem was een lieve, trouwe en eerlijke man. Wanneer het zo uitkwam was hij ‘recht voor zijn raap’ en had zijn eigen waarheid. Als je iemand moest hebben voor de politiek dan was hij de aangewezen persoon ‘Opkomen voor mijzelf en voor anderen, daar ging Willem voor. Onafhankelijkheid’’ en ‘Eigen Regie’ waren voor Willem een groot goed.

Met Willem was het nooit saai en werd er altijd hard gewerkt. Hij was trouw aan de LFB. Velen hebben tranen gelaten bij zijn levensverhaal: ‘Van Client naar burger’. Dat verhaal deelde hij lokaal, provinciaal, landelijk en internationaal. Het doel van zijn verhaal was mensen bewust te maken van hoe het leven van mensen met een verstandelijke beperking in elkaar zit, zodat mensen gelijkwaardig met elkaar zouden omgaan.

In 2014 kwam het nieuws dat Willem door bezuinigingen niet bij de LFB kon blijven. Hij ging weer werken bij de sociale werkvoorziening. We zijn Willem in deze tijd niet uit het oog verloren.

Hij kwam regelmatig langs voor een bakje koffie of hij sloot aan bij een themacafé of politiek debat. Toch kwam hij na het verlaten van de LFB in een isolement. Gelukkig had hij zijn poezen om voor te zorgen. Daar was hij dol op. En hij bleef na zijn dienstverband bij de LFB zijn veilige haven zoeken bij Rietje en Henri, vooral wanneer hij hulp nodig had; hij een chauffeur nodig had of wanneer er iets aan zijn huis moest gebeuren.

Door omstandigheden was inmiddels zijn werk bij ‘Groen’ gestopt. De lockdown volgde. Willem werd steeds eenzamer en zijn gezondheid ging snel achteruit. Vanaf november afgelopen jaar was Willem weer vaak bij de LFB aanwezig en heeft hij meegedaan aan het afstudeeronderzoek “coachen in wederkerigheid”. Ook schreef hij een blog op de website over werk. Wij zijn dankbaar dat we in de laatste maanden van Willem zijn leven nog wat voor hem hebben kunnen betekenen.

Rust zacht Willem!

Je collega’s van LFB Wolvega; Yta Strikwerda, Theo Regterschot, Marlo Ruiter, Kleis Oenema, Henk van Dijk, Hillegonda de Jong, Jeanet Wardenier, Evert Pultrum, Wouter Ykema, Joke Prins, Jan Lolkema, Mick Ferwerda, Roeland Lepstra, Corrie Bentum, Harro Zwier, Dani Plat, Frank Dijkstra, Anne Tuinhof en Rietje Oomen.

Willem Kwakkel