29 oktober 2021

Slotbijeenkomst ‘Leren van slachtoffers van seksueel misbruik’

Donderdag 28 oktober was de slotbijeenkomst van een indrukwekkend project ‘Leren van slachtoffers van seksueel misbruik’.
Alle bij het project betrokken mensen werden hierbij in het zonnetje gezet.

Het project heeft mooie ’tools’ opgeleverd.
Zo is er de film ‘Dat je het niet meer hoeft weg te stoppen’, waarin mensen met een verstandelijke beperking vertellen over hun ervaringen met misbruik. En dan vooral over de ondersteuning die zij daarbij nodig hebben en hebben gemist.
Er is ook een training voor zorgmedewerkers, om hen bewust te maken en om te leren om te gaan met mensen die te maken hebben gehad met misbruik.
Deze training wordt vanuit de LFB gegeven, samen met ervaringsdeskundigen.

De betrokken bij dit project werden stuk voor stuk in het zonnetje gezet: de makers van de film, de projectgroep, de begeleidingsgroep.
Maar vooral de mensen die hun ervaringen in de film hebben gedeeld.
Zij vertelden tijdens de bijeenkomst wat dit voor hen heeft betekend en hoe het nu met hen gaat.

Meer over de toolkit én het project, kun je hier lezen.