De vormgeving

De vormgeving van een tekst is net zo belangrijk als de leesbaarheid van de tekst.

Papier
Kies mat papier van een goede kwaliteit (minstens 120 grams).
Op mat papier kun je het contrast goed zien (het verschil tussen licht en donker).
Een tekst op glanspapier kan vervelend zijn om te lezen omdat dit papier spiegelt.
Op te dun papier kan de tekst doorschijnen.

Kies voor zwarte letters op licht papier (niet andersom).

Formaat
Gebruik een grootte van papier (formaat) dat makkelijk vast te houden is.

Wilt u de tekst verspreiden?
Zorg dan voor een formaat dat makkelijk kan worden gekopieerd (A4 of A5).

Illustraties
Gebruik nooit een beeld als achtergrond van een tekst.
Dat maakt het lastig om een tekst te lezen.

Controleer of de foto’s scherp genoeg zijn.
Bekijk of de foto’s nog steeds goed overkomen als ze gedrukt zijn.

Gebruik het liefst kleur voor illustraties.

Lettertype
Gebruik niet meer dan twee lettertypes (font).
Bijvoorbeeld één lettertype voor de tekst en één voor de titels.

Gebruik een duidelijk lettertype.
Schreefloze letters zoals Arial of Helvetica zijn makkelijk te lezen.

Gebruik een groot lettertype: 12 of 14 punten is het minimum.
De grootte van de letter moet passen bij de breedte van de kolom of regel.

Zet niet teveel maar ook niet te weinig woorden op een regel.

Opmaak tekst
Maak een aantrekkelijke omslag.

Een brede regelafstand (interlinie) is net zo belangrijk als een groot lettertype.
De regelafstand moet passen bij de grootte van de gekozen letter.

Zet één zin op één regel.
Als dit niet kan, zet dan elk zinsdeel op een aparte regel.

Voorbeeld

De zin:
“Het is belangrijk dat gehandicapten voor zichzelf opkomen. Indien ze dat niet kunnen dan zouden hun ouders in hun naam moeten spreken.”

wordt:
“Mensen met een verstandelijke beperking moeten voor zichzelf opkomen.
Dat is belangrijk.
Soms kunnen zij niet voor zichzelf opkomen.
Dan mogen hun ouders namens hen spreken.”

Tips

  • Schrijf elke datum voluit: ‘Zaterdag 26 september 2022.’
  • Splits telefoonnummers: (034) 222 33 44.
  • Schrijf bedragen in cijfers, niet in letters.
  • Dit geldt zeker voor getallen kleiner dan 10.
  • Gebruik nooit Romeinse cijfers.
  • Zet de datum op de tekst.
  • En eventueel een telefoonnummer waar mensen terecht kunnen met vragen.