Kenmerken van een begrijpelijke en aantrekkelijke tekst

 • In de tekst staat alleen de belangrijkste informatie.
 • De tekst bestaat uit eenvoudige, directe taal (niet kinderachtig).
 • In één zin staat één onderwerp of gedachte (geen bijzinnen).
 • In de tekst staat zo min mogelijk technische taal, vaktaal en afkortingen.
 • De tekst heeft een duidelijke en logische opbouw.
 • De tekst biedt de informatie in stappen aan.
 • De tekst heeft geen gedachten, woorden of zinnen die niet nodig zijn.
 • De tekst sluit aan bij de belevingswereld van de lezer.
 • De tekst heeft geen abstracte begrippen (dit zijn dingen die je niet kunt zien). Als het niet anders kan, worden de begrippen uitgelegd in een voorbeeld.
 • Met beelden (illustraties) kun je de tekst verduidelijken.
 • De boodschap in de tekst past bij het dagelijkse leven van de lezer.