Schrijven voor mensen met een beperking

Hoe meer je weet over de lezersgroep, hoe beter jouw tekst gelezen wordt.
Mensen met een (licht) verstandelijke beperking hebben vaak moeite met zowel het lezen als het begrijpen van teksten.

De meeste mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen makkelijke teksten lezen.
Sommige mensen met een matige verstandelijke beperking kunnen korte, eenvoudige en leesbare teksten lezen.

Mensen met een ernstig verstandelijke beperking kunnen vaak niet zelf lezen.
Zij hebben wel iets aan een eenvoudige tekst die voorgelezen wordt.

Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking gaan naar school.
Velen leren lezen en schrijven.
De woorden die zij kennen, hebben vooral te maken met de dagelijkse dingen om hen heen.
Nieuwe woorden en lange, moeilijke woorden, zijn vaak weer lastig.

Mensen met een verstandelijke beperking vinden het vaak moeilijk om abstracte begrippen te begrijpen.
Zoals gezegdes of woordspelingen.
Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, werken op school vaak met gebarentaal of symbolen.
Dit zijn pictogrammensystemen. Ze bestaan uit tekeningen die woorden of zinnen voorstellen.
De tekeningen zijn makkelijk herkenbaar. Er zijn verschillende systemen.

Je kunt je tekst ook laten testen door mensen met een verstandelijke beperking.