16 december 2022

Tips om met moeilijke informatie om te gaan

De LFB deed, samen met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport VWS), onderzoek naar hoe mensen met een LVB omgaan met moeilijke informatie. Met de resultaten van dit onderzoek maakte de LFB de toolkit Snap jij het nog?

In Nederland hebben zo’n twee en een half (2,5) miljoen mensen moeite met taal. Zij zijn laaggeletterd.
Door moeilijk taalgebruik missen zij belangrijke informatie in de tekst.
Of leggen zij de informatie weg. Belangrijke brieven belanden in de la of bij het oud papier.
Dit kan veel negatieve gevolgen hebben. Bijvoorbeeld oplopende schulden, te laat zijn voor een inschrijving, voorzieningen mislopen.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een toekomstagenda gemaakt over zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking.
Hierin staat dat VWS graag wil weten hoe mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) omgaan met onbegrijpelijke communicatie.
En met berichten van organisaties die met de (lokale) overheid verbonden zijn.

De LFB deed, samen met VWS, onderzoek naar hoe mensen met een LVB omgaan met moeilijke informatie. Met de resultaten van dit onderzoek hebben we de toolkit Snap jij het nog? gemaakt.

Resultaten van het onderzoek
Mensen met een LVB ontvangen de meeste onduidelijke informatie van de lokale overheid (bijvoorbeeld over de Wmo), het UWV (uitkeringen) en de belastingdienst (werk en loon).
Bij onduidelijke informatie sluit de boodschap en het taalniveau niet aan op mensen die moeite hebben met lezen en begrijpen.

Er zijn al veel gemeentelijke organisaties die activiteiten organiseren voor medewerkers om makkelijke taal te gebruiken.
En om via brieven, websites en andere teksten makkelijk te communiceren.
Toch is er een duidelijk signaal van mensen met een LVB dat de informatie die zij ontvangen nog altijd moeilijk is.
Wat kunnen zij hier nu zelf aan doen? En wat hebben zij daarvoor nodig?

Tips over omgaan met moeilijke informatie
In de toolkit Snap jij het nog? staan tips over omgaan met moeilijke informatie.
Voor jou misschien, of voor mensen in jouw omgeving.
Er zijn ook tips om door te geven aan de afzender van de moeilijke informatie.

Kijk voor het onderzoekrapport én de toolkit op www.lfb.nu/snap-jij-het-nog